Lô rơi là gì, có bao nhiêu dạng lô rơi

Lô rơi là gì, có bao nhiêu dạng lô rơi